World Agape Contact us FAQs  Login
 
To receive
World Agape's Newsletter

Kinh Thánh Khảo Học
Translated By World Agape Inc.

Bộ sách này làm nổi bật bản văn NIV, những chú giải, tra cứu chủ yếu và các liệt kê với các câu Kinh văn, Phần Dẫn Nhập và bố cục các sách, hệ thống lời chỉ dẫn tham khảo (80.000 mục từ), các phân khúc tương đương, phần phù dẫn (trên 35.000 câu tham chiếu), sơ đồ, bản đồ, tiểu luận cùng các bản mục lục.
Trọn bộ sách này được chia làm 6 quyển:
- Q. I: Ngũ Kinh
- Q. II: Các Sách Lịch Sử
- Q. III: Các Sách Văn Thơ
- Q. IV: Các Sách Tiên Tri
- Q. V: 4 Sách Tin Lành và Rô-ma
- Q. VI: Các Thư Tín & Khải Huyền
 

Bạn Làm Gì Khi Mối Quan Hệ Bị Đổ Vỡ?
Translated By World Agape Inc.

Một ai đó bị tổn thương... Một chuỗi ngày xa lánh... Thái độ thay đổi nhanh chóng kéo theo những lời nói và hành động không xứng đáng.... Quyển sách nhỏ này sẽ mang đến cho bạn những câu trả lời thiết thực khi bạn đối diện với những mối quan hệ bị đổ vỡ.
 

Hôn Nhân Được Thiết Lập Ở Thiên Đàng
Translated By World Agape Inc.

Lễ cưới cho dù là một nghi thức long trọng hay chỉ là những câu nói thuộc lòng những lời thề ước hôn nhân,... Sự kết hợp giữa người nam và người nữ là một sự kiện thiêng liêng, tuyệt vời và phước hạnh - Xuất phát từ Đức Chúa Trời.
 

Bộ Hành Qua Cựu Ước
By Dr. Bruce H. Wilkinson

Giới thiệu
Price: 10$

 

Làm Gì
Cho Đến Khi Đấng Christ Đến

By Dr. Dale Johnsen

Giới thiệu
Price: 10$

 

Hãy Tưởng Nhớ Đấng Tạo Hóa
By World Agape Inc.

Giới thiệu
Price: 0.30$

 

Thượng Đế Giữ Lời Hứa Của Ngài Như Thế Nào?
By World Agape Inc.

Giới thiệu
Price: 0.50$

 
Website Visitors: 0000002001651


© World Agape 2006     Phone: (626) 447-9300     Email: WorldAgape@aol.com

Sponsor a Child | Mission Trip to Visit Your Child
About Child Sponsorship | Contact Us