World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000268239

Day 4/26/2018

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 4/26/2018

Đức Tin của Người Đàn Bà Góa

Đọc:
2 Các Vua 4:1-7


Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. - Ma-thi-ơ 6:32
Ah-pi bắt đầu mỗi ngày khi trời còn đang tối. Những người khác trong làng sẽ sớm thức dậy để đi đến đồn điền cao su. Thu hoạch mủ là một trong những nguồn thu nhập chính cho người dân sống tại Làng Hongzhuang, Trung Quốc. Để thu được nhiều mủ nhất, cây cao su phải được khai thác vào sáng sớm, trước bình minh. Ah-pi là một trong số những người công nhân cạo mủ cao su, nhưng trước hết, cô sẽ dành thời gian tương giao với Đức Chúa Trời. Cha của Ah-pi, chồng, và con trai duy nhất của cô đã qua đời, và cô với con dâu của mình đang chăm sóc mẹ già và hai cháu trai nhỏ. Câu chuyện của cô nhắc nhở tôi về một người đàn bà góa khác trong Kinh Thánh, người tin cậy Đức Chúa Trời. Chồng của người đàn bà góa đó đã chết và để lại cho bà khoản nợ (2 Các Vua 4:1). Trong đau khổ, bà đã kêu cầu Đức Chúa Trời giúp đỡ bằng cách đến cùng đầy tớ Ngài là Ê-li-sê. Bà tin rằng Đức Chúa Trời quan tâm và có thể làm điều gì đó với tình trạng của bà. Và Đức Chúa Trời đã làm. Ngài chu cấp một cách kỳ diệu cho những nhu cầu lớn lao của người đàn bà góa này (c. 5-6). Chính Đức Chúa Trời này cũng đã chu cấp cho Ah-pimặc dù trong cách bình thường hơn thông qua sự khó nhọc của đôi bàn tay, qua mùa vụ từ đất, và sự ban cho từ con cái Ngài. Mặc dù cuộc sống có thể có những đòi hỏi khác nhau với chúng ta, chúng ta luôn có thể nhận lấy thêm sức lực từ Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể phó thác những lo lắng của mình cho Ngài, làm tất cả những gì chúng ta có thể, và để Ngài làm cho chúng ta kinh ngạc với những gì Ngài có thể làm với hoàn cảnh của chúng ta. - Poh Fang ChiaTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Chúng ta có thể đối mặt với các tình huống vượt quá sự dự bị của mình, nhưng không bao giờ vượt quá nguồn tiếp trợ của Đức Chúa Trời.