World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000277412

Day 10/20/2018

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 10/20/2018

Luôn Được Chấp Nhận

Đọc:
Lu-ca 19:1-10


Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. - Lu-ca 19:10
Sau nhiều năm nỗ lực học của mình,Angie cuối cùng đã bị loại khỏi trường tiểu học ưu tú của mình và chuyển sang một trường "bình thường." Trong bối cảnh giáo dục cạnh tranh khốc liệt của Singapore, nơi mà việc học trong một ngôi trường "tốt" có thể cải thiện triển vọng tương lai của một người, nhiều người sẽ coi đây là một thất bại. Cha mẹ của Angie đã thất vọng, và bản thân Angie cảm thấy như thể cô bé đã bị hạ cấp. Nhưng ngay sau khi vào học tại ngôi trường mới của mình, cô bé chín tuổi đã nhận ra việc học trong một lớp với các học sinh trung bình là như thế nào. "Mẹ ơi, con thuộc về đây," cô bé nói. "Con cuối cùng đã được chấp nhận!" Nó nhắc tôi nhớ về sự vui mừng mà Xa-chê phải cảm nhận khi Chúa Giê-xu thăm nhà của ông (Lu-ca 19:5). Đấng Christ quan tâm đến việc ăn uống với những ai biết họ đã lầm lạc và không xứng đáng được ân điển của Đức Chúa Trời (c. 10). Tìm thấy chúng tavà yêu thương chúng ta, Chúa Giê-xu ban cho chúng ta lời hứa hoàn hảo qua cái chết và sự sống lại của Ngài. Chúng ta được trở nên hoàn hảo chỉ bởi ân điển của Ngài. Tôi thường thấy trong hành trình thuộc linh của mình luôn có một tranh chiến, khi biết rằng cuộc sống của tôi đi xa khỏi ý tưởng của Đức Chúa Trời. Thật an ủi khi biết rằng chúng ta luôn được chấp nhận, vì Đức Thánh Linh vẫn đang trong công tác chế tác chúng ta trở nên giống như Chúa Giê-xu. - Leslie KohTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Chúng ta không hoàn hảo, nhưng chúng ta được yêu thương.