World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000274197

Day 8/21/2018

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 8/21/2018

Lời Cầu Nguyện Hướng Chúng Ta Về Nhà

Đọc:
Lu-ca 23:44-48


Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. - Giăng 1:12
Một trong những lời cầu nguyện đầu tiên tôi học được khi còn là một cậu bé là "Bây giờ khi con nằm ngủ, con cầu nguyện xin Chúa giữ gìn linh hồn con . . ." Đó là lời cầu nguyện mà tôi học được từ bố mẹ tôi, và tôi đã dạy nó cho con trai và con gái tôi khi chúng còn nhỏ. Lúc nhỏ, tôi cảm thấy rất yên ủi khi đặt mình vào đôi tay của Chúa trước khi ngủ. Có một lời cầu nguyện tương tự trong "sách cầu nguyện" của Kinh Thánh, sách Thi Thiên. Một số học giả Kinh Thánh cho rằng cụm từ "Tôi phó thác thần linh tôi vào tay Chúa: Hỡi Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã chuộc tôi" (Thi Thiên 31:5) là một lời cầu nguyện "lúc đi ngủ" được dạy cho trẻ em trong thời Chúa Giê-xu. Bạn có thể nhận ra rằng lời cầu nguyện đó giống như tiếng kêu cuối cùng của Chúa Giê-xu nơi thập tự. Nhưng Chúa Giê-xu đã thêm vào một từ nữa: "Cha" (Lu-ca 23:46). Bằng cách cầu nguyện với từ đó trước lúc chịu chết, Chúa Giê-xu đã bày tỏ mối quan hệ mật thiết của Ngài với Đức Chúa Cha và hướng những tín nhân nhìn về nhà Cha cùng với Ngài (Giăng 14:3). Chúa Giê-xu chết trên thập giá để chúng ta có thể sống trong sự kỳ diệu của mối tương giao với Đức Chúa Trời như Cha trên trời của chúng ta. Thật yên ủi khi biết rằng vì tình yêu hy sinh của Chúa Giê-xu cho chúng ta, chúng ta có thể yên nghỉ trong sự chăm sóc của Đức Chúa Trời như là con cái của Ngài! Chúng ta có thể nhắm đôi mắt mà không sợ hãi vì Cha chúng ta đang bảo vệ chúng ta và Ngài đã hứa sẽ đánh thức chúng ta với sự sống của Ngài (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:14). - James BanksTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Một buổi bình minh rạng rỡ đang chờ đón chúng ta trong Chúa Giê-xu.