World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000272394

Day 7/21/2018

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 7/21/2018

Nơi Trú Ẩn trong Giông Bão

Đọc:
Gia-cơ 1:12-18


Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời; Tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình.- Thi Thiên 73:28
Khi tôi sống ở Oklahoma, tôi có một người bạn "săn" lốc xoáy. John theo dõi cơn bão một cách cẩn thận thông qua liên lạc ra-đi-ô với những tay săn khác và ra-đa địa phương, cố gắng giữ khoảng cách an toàn trong khi quan sát các con đường bị tàn phá để anh có thể báo cáo những thay đổi đột ngột cho mọi người nơi lốc đi qua. Một ngày nọ, một đám mây hình phễu thay đổi đột ngột làm John rơi vào tình trạng rất nguy hiểm. Thật may mắn, anh tìm được nơi trú ẩn và được an toàn. Kinh nghiệm của John chiều hôm đó làm tôi nghĩ đến một con đường bị tàn phá khác: tội lỗi trong đời sống của chúng ta. Kinh Thánh nói với chúng ta, "Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết" (Gia-cơ 1:14-15). Có một tiến trình ở đây. Những gì lúc đầu có vẻ vô hại có thể sớm mất kiểm soát và gây ra sự tàn phá. Nhưng khi cám dỗ đe doạ, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chỗ trú ẩn khỏi giông bão. Lời của Đức Chúa Trời dạy chúng ta rằng Ngài sẽ không bao giờ cám dỗ chúng ta, và chúng ta chỉ có thể quy trách nhiệm cho chính chúng ta về những lựa chọn của mình. Nhưng chúng ta chẳng "bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được" (1 Cô-rinh-tô 10:13). Khi chúng ta quay lại với Ngài và kêu cầu Ngài giúp đỡ trong giây phút cám dỗ, Chúa Giê-xu ban cho chúng ta sức lực chúng ta cần để vượt qua. Chúa Giê-xu là nơi trú ẩn của chúng ta mãi mãi. - James BanksTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Cứu Chúa của chúng ta làm yên cơn bão cám dỗ.