World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000294001

Day 8/22/2019

To read English version, please enter the following link:http://odb.org

Read:
To read English version, please enter the following link:http://odb.org


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 8/22/2019

Còn Hơn Là Mẹo Vặt

Đọc:
Thi Thiên 111


Ngài đã sai cứu chuộc dân Ngài, Truyền lập giao ước Ngài đến đời đời. Danh Ngài là thánh, đáng kính sợ. Thi Thiên 111:9
Gần đây tôi đã biết một mẹo vặt (giải pháp thông minh cho một vấn đề khó) khi một trong những đứa cháu của tôi sưởi ấm con thỏ đồ chơi của cô bé trên tấm kính của lò sưởi của chúng tôi. Những mảng lông thỏ giả để lại dấu vết không đẹp cho lắm, nhưng một chuyên gia về lò sưởi đã chia sẻ một mẹo tuyệt vời, một cách để làm cho tấm kính trông như mới. Nó thật sự hiệu quả, và bây giờ chúng tôi không cho phép mấy thú nhồi bông ở gần lò sưởi nữa! Tôi đề cập đến mẹo vặt vì đôi khi chúng ta có thể xem Kinh Thánh như một bộ sưu tập các mẹo vặtcách để làm cho cuộc sống dễ dàng hơn. Mặc dù đúng là Kinh Thánh có nhiều điều nói về cách sống một cuộc sống mới tôn vinh Chúa Giê-xu, nhưng điều đó không phải là mục đích duy nhất của Kinh Thánh. Những gì Kinh Thánh mang đến cho chúng ta là một giải pháp cho nhu cầu lớn nhất của con người: giải cứu khỏi tội lỗi và sự chia cách đời đời với Đức Chúa Trời. Từ lời hứa cứu rỗi trong Sáng Thế Ký 3:15 cho đến hy vọng thực sự về một trời mới và một đất mới (Khải Huyền 21:1-2), Kinh Thánh giải thích rằng Đức Chúa Trời có một kế hoạch đời đời để cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta và cho phép chúng ta được hưởng mối tương giao với Ngài. Trong mọi câu chuyện và phương cách sống, Kinh Thánh đang hướng chúng ta đến với Chúa Giê-xu, Đấng duy nhất có thể đáp ứng nhu cầu lớn nhất của chúng ta. Khi chúng ta mở Sách của Đức Chúa Trời, nguyện chúng ta có thể nhớ rằng chúng ta đang tìm kiếm Chúa Giê-xu, sự giải cứu mà Ngài ban cho và cách sống như con cái của Ngài. Ngài là Đấng ban giải pháp tốt nhất! - Dave BranonTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Cha nhân từ ôi, cảm tạ Cha vì sự cứu rỗi mà Cha đã ban qua Chúa Giê-xu được giải thích rất rõ ràng và kỹ lưỡng trong Kinh Thánh.