World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000312986

Day 10/28/2020

To read English version, please enter the following link:http://odb.org

Read:
To read English version, please enter the following link:http://odb.org


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 10/28/2020

Dành Cho Ai?

Đọc:
2 Sa-mu-ên 23:13-17


[Đa-vít] bèn rảy nước đó ra làm lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. 2 Sa-mu-ên 23:16
Bức ảnh khiến tôi bật cười thành tiếng. Những đám đông đã xếp hàng trên một đại lộ ở Mexico, vẫy cờ và tung hoa trong lúc họ chờ đợi giáo hoàng. Ngay giữa con đường lúc đó xuất hiện một chú cún con đi lạc, nó cười toe toét như thể màn chào đón là hoàn toàn dành cho nó. Vâng! Mỗi con chó nên có một ngày dành cho nó, và ngày đó nên giống như vậy. Thật đáng yêu khi một chú cún con lại "trở thành nhân vật chính," nhưng việc dành lấy những lời khen ngợi dành cho một ai đó có thể hủy hoại chúng ta. Đa-vít biết điều này và ông đã từ chối uống nước mà các chiến sĩ dũng cảm của ông đã mạo hiểm mạng sống mình để có được. Trước đó, ông đã nói một cách khao khát rằng sẽ thật tuyệt nếu có ai đó cho ông uống nước từ giếng ở Bết-lê-hem. Ba người lính của ông đã làm điều đó. Họ đã phá vòng vây kẻ thù, lấy nước và mang nó về. Đa-vít choáng ngợp trước sự tận hiến của họ, và ông phải dâng thứ nước đó. Ông không chịu uống nước, nhưng "bèn rảy nước đó ra làm lễ dâng cho Đức Giê-hô-va" (2 Sa-mu-ên 23:16). Thái độ của chúng ta trước lời khen ngợi và vinh dự nói lên rất nhiều về con người chúng ta. Khi sự khen ngợi là dành cho người khác, đặc biệt là Chúa, thì đừng bao giờ xen vào. Cuộc diễu hành không dành cho chúng ta. Khi sự cao trọng dành cho chúng ta, hãy cảm ơn người đó và rồi mở rộng lời khen ngợi đó bằng cách dâng tất cả vinh hiển cho Chúa Giê-xu. "Nước" cũng không dành cho chúng ta. Hãy tạ ơn, rồi dâng nó trước mặt Chúa. - —Mike Wittmer Những lời khen ngợi dành cho bản thân bạn hoặc những người khác mà bạn đã nghe thấy hôm nay là gì? Tấm lòng bạn đã phản ứng thế nào?To read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Lạy Chúa, nguyện những lời ca ngợi Ngài luôn ở trên môi con. Chỉ duy Ngài mới xứng đáng với lời ngợi khen!