World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000299917

Day 12/13/2019

To read English version, please enter the following link:http://odb.org

Read:
To read English version, please enter the following link:http://odb.org


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 12/13/2019

Cầu Xin Chúa

Đọc:
Thi Thiên 6:4-9


Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta. Ngài nhậm lời cầu nguyện ta. Thi Thiên 6:9
Khi chồng tôi, Dan, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, tôi không biết phải cầu xin Chúa chữa lành sao cho "đúng." Trong tầm nhìn hạn hẹp của tôi, thì những người khác trên thế giới cũng đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng như vậychiến tranh, nạn đói, nghèo đói, thiên tai. Rồi một ngày nọ, trong giờ tĩnh nguyện buổi sáng của chúng tôi, tôi nghe chồng tôi khiêm nhường cầu xin, "Chúa ơi, xin hãy chữa lành căn bệnh của con." Đó là một lời cầu xin đơn giản nhưng chân thành đến nỗi nó nhắc nhở tôi hãy dừng làm phức tạp mọi sự cầu xin khi cầu nguyện, bởi vì Chúa hoàn toàn nghe thấy tiếng khóc công bình cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Như Đa-vít chỉ đơn giản cầu xin, "Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trở lại, giải cứu linh hồn tôi; Hãy cứu tôi vì lòng nhân từ Ngài" (Thi Thiên 6:4). Đó là những gì Đa-vít đã tuyên bố trong thời gian tuyệt vọng và bối rối thuộc linh. Tình huống chính xác của ông không được giải thích trong Thi Thiên này. Tuy nhiên, lời cầu xin chân thành của ông cho thấy mong muốn sâu sắc để được sự giúp đỡ và phục hồi của Chúa. "Tôi mỏn sức vì than thở" (c. 6). Tuy nhiên, Đa-vít đã không để cho giới hạn của mình, bao gồm cả tội lỗi, ngăn ông đến với Chúa trong nhu cầu của mình. Do đó, ngay cả trước khi Chúa đáp lời, David đã có thể vui mừng, "Hỡi kẻ làm ác kia, khá lìa xa ta hết thảy; Vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc lóc ta. Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta. Ngài nhậm lời cầu nguyện ta" (c. 8-9). Bất chấp sự bối rối và không chắc chắn của chúng ta, Đức Chúa Trời lắng nghe và chấp nhận những lời cầu xin chân thật của con cái Ngài. Ngài sẵn sàng lắng nghe chúng ta, nhất là khi chúng ta cần Ngài nhất. - Patricia RaybonTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Lạy Chúa, khi Chúa làm sạch tấm lòng chúng con, xin ban cho chúng con can đảm để cầu xin sự giúp đỡ thánh của Ngài, và tin rằng Chúa lắng nghe chúng con và sẽ đáp lời.