World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000288516

Day 5/20/2019

To read English version, please enter the following link:http://odb.org

Read:
To read English version, please enter the following link:http://odb.org


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 5/20/2019

Lối Thoát Thánh

Đọc:
Giăng 11:45-53


Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài. Giăng 11:53
Truyện trinh thám Hercule Poirot Những Chiếc Đồng Hồ của Agatha Christie thể hiện các nhân vật phản diện thực hiện một vụ giết người hàng loạt. Mặc dù âm mưu ban đầu của họ nhắm vào một nạn nhân duy nhất, những họ bắt đầu lấy đi nhiều mạng sống hơn để che đậy tội ác ban đầu. Đứng trước Poirot, một kẻ âm mưu đã thú nhận, "Đây chỉ được coi là một vụ giết người." Giống như những kẻ mưu mô trong câu chuyện, chính quyền tôn giáo đã hình thành một âm mưu của riêng họ. Sau khi Chúa Jesus cứu La-xa-rơ từ cõi chết (Giăng 11:38-44), họ đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và âm mưu giết Ngài (c. 45-53). Nhưng họ đã không dừng lại ở đó. Sau khi Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã nói dối về những gì đã xảy ra tại ngôi mộ (Ma-thi-ơ 28:12-15). Sau đó, họ bắt đầu một chiến dịch để bịt miệng những người theo Chúa Giê-xu (Công Vụ 7:57-8:3). Những gì bắt đầu như một âm mưu tôn giáo chống lại một người vì "mục đích tốt hơn" cho quốc gia đã trở thành một mạng lưới dối trá, lừa dối và đẫm máu. cTội lỗi kéo chúng ta xuống một con đường thường không có hồi kết, nhưng Chúa luôn đem đến một lối thoát. Khi Cai-phe, thầy tế lễ thượng phẩm nói, "Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết, còn hơn cả nước bị hư mất" (Giăng 11:50), ông đã không hiểu sự thật trong lời nói của mình. Âm mưu của các nhà lãnh đạo tôn giáo sẽ góp phần mang lại sự cứu chuộc nhân loại. Chúa Giê-xu cứu chúng ta khỏi cái xiềng xích ghê tởm của tội lỗi. Bạn đã nhận được sự tự do mà Ngài ban chưa? - Remi OyedeleTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Để tội lỗi có chỗ, và nó có thể chiếm lấy đời sống.