World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000285449

Day 3/24/2019

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 3/24/2019

Hát trong Thánh Linh

Đọc:
2 Sử Ký 5:7-14


Nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Ê-phê-sô 5:18-19
Trong các cuộc phục hưng xứ Wales vào đầu thế kỷ 20, giáo viên Kinh Thánh và tác giả G. Campbell Morgan đã mô tả những gì ông quan sát. Ông tin rằng sự hiện diện của Đức Thánh Linh đã lan tỏa trong "các làn sóng của những bài hát thiêng liêng." Morgan viết rằng ông đã nhìn thấy tác động hiệp một của âm nhạc trong các cuộc gặp gỡ, đã khích lệ những lời cầu nguyện, xưng tội tình nguyện và ngợi khen tự phát. Nếu ai đó bị chi phối bởi cảm xúc của họ và cầu nguyện quá lâu, hoặc nói một cách không cộng hưởng với người khác, thì một ai đó sẽ bắt đầu hát nhẹ nhàng. Những người khác sẽ nhẹ nhàng tham gia cùng, bài hát vang lên cho đến khi át các âm thanh khác. Sự phấn hưng trong bài hát mà Morgan mô tả cũng bắt nguồn từ Kinh Thánh, nơi âm nhạc đóng vai trò lớn. Âm nhạc được sử dụng để ăn mừng chiến thắng (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:1-21); trong dâng hiến đền thờ (2 Sử Ký 5:12-14); và là một phần của chiến lược quân sự (20:21-23). Ở trung tâm của Kinh Thánh, chúng ta tìm thấy một sách nhạc (Thi Thiên 1150). Và trong thư tín Tân Ước của Phao-lô cho dân sự Ê-phê-sô, chúng ta đọc được mô tả đời sống trong Đức Thánh linh: "Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau" (Ê-phê-sô 5:19). Trong xung đột, trong sự thờ phượng, trong cả cuộc đời, âm nhạc của đức tin chúng ta có thể giúp chúng ta tìm thấy một tiếng nói chung. Trong sự hòa hợp giữa cũ và mới, chúng ta được làm mới một lần nữa, không phải bởi sức mạnh, cũng không phải bằng quyền năng, mà là Đức Chúa Trời và những bài ca về Đức Chúa Trời chúng ta. - mart dehaanTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Đức Thánh Linh luôn có một bài ca cho những người biết lắng nghe.