World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000260906

Day 12/12/2017

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 12/12/2017

Phương thuốc cho nỗi lo âu

Đọc:
Phi-líp 4:19


Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. - Phi-líp 4:6
Chúng tôi rất hào hứng dời đi nơi khác để tiện công việc của chồng tôi. Nhưng những điều sắp tới và thách thức khiến tôi thấy lo lắng. Suy nghĩ khi phân loại và đóng đồ đạc. Tìm chỗ ở mới. Tìm một công việc mới cho tôi. Sống trong một thành phố mới, và ổn định. Thật sự là . . . mông lung. Khi tôi nghĩ đến danh sách "việc cần làm", những lời của sứ đồ Phao-lô đã vang lên trong tâm trí tôi: Chớ lo-phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu-nguyện (Phi-líp 4: 6-7). Nếu ai đó đã từng lo lắng về những điều chưa biết và thách thức, đó chắc sẽ là Phao-lô. Ông bị đắm tàu, bị đánh, bị bắt giam. Trong bức thư gửi Hội thánh Phi-líp, ông khích lệ những người bạn của mình đang phải đối mặt với những điều chưa biết, nói với họ: "Chớ lo-phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu-nguyện, nài-xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu-xin của mình cho Đức Chúa Trời." (c. 6). Những lời của Phao-lô khích lệ tôi. Cuộc sống luôn có những điều không chắc chắn - dù là dưới hình thức nào, biến cố lớn cuộc đời, vấn đề gia đình, sức khỏe, hoặc tài chính. Những gì tôi học là Đức Chúa Trời quan phòng mọi sự. Ngài muốn chúng ta buông bỏ nỗi sợ hãi của chúng ta về điều không chắc chắn bằng cách phó cho Ngài mọi sự. Khi chúng ta làm điều đó, Ngài, Đấng biết mọi sự, hứa rằng sự bình an của Ngài "sẽ giữ-gìn lòng và ý-tưởng" chúng ta trong Chúa Jesus Christ (câu 7). - KAREN WOLFETo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Sự quan phòng của Đức Chúa Trời làm cho tâm trí tôi nhẹ nhàng hơn.