World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000264629

Day 2/18/2018

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 2/18/2018

Dũng Cảm để Trung Tín

Đọc:
1 Phi-e-rơ 3:13-18


Đừng rối trí.- 1 Phi-e-rơ 3:14
Sợ hãi dường như là bạn đồng hành của Hadassah. Hadassah, một cô gái Do Thái trẻ sống ở thế kỷ thứ nhất, là nhân vật tiểu thuyết trong cuốn Tiếng Nói trong Gió của Francine Rivers. Sau khi Hadassah trở thành nô lệ trong một gia đình Rô-ma, cô sợ sự bức hại vì đức tin của mình nơi Đấng Christ. Cô biết rằng Cơ Đốc nhân bị khinh khi, và nhiều người bị hành hình hoặc ném cho sư tử trên đấu trường. Liệu cô có can đảm để đứng vững cho lẽ thật khi bị thử thách? Khi nỗi sợ lớn nhất của cô trở thành hiện thực, người chủ của cô và các quan chức khác của La Mã, những người ghét Cơ Đốc giáo, đối mặt với cô. Cô có hai lựa chọn: chối bỏ đức tin của mình nơi Đấng Christ hoặc bị đưa đến đấu trường. Rồi, khi cô tuyên bố Chúa Giê-xu là Đấng Christ, nỗi sợ hãi của cô đã tan biến và cô ấy trở nên dũng cảm ngay cả khi đối mặt với cái chết. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi chúng ta sẽ đau khổ vì làm những điều đúngdù đó là chia sẻ Phúc âm hay sống đời sống tin kính ngược lại những giá trị ngày nay. Chúng ta được kêu gọi đừng sợ hãi (1 Phi-e-rơ 3:14), nhưng hãy "tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình" (câu 15). Cuộc tranh chiến lớn nhất của Hadassah diễn ra trong tấm lòng. Khi cuối cùng cô quyết định chọn Chúa Giê-xu, cô tìm thấy sự can đảm để trung tín với Ngài. Khi chúng ta đưa ra quyết định tôn vinh Đấng Christ, Ngài sẽ giúp chúng ta dũng cảm và vượt qua nỗi sợ hãi của chúng ta giữa sự chống đối. - Kili OchoaTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Chúng ta hãy mạnh dạn khi làm chứng về Chúa.