World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000310183

Day 8/5/2020

To read English version, please enter the following link:http://odb.org

Read:
To read English version, please enter the following link:http://odb.org


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 8/5/2020

Được Yêu, Đẹp Đẽ và Được Ơn

Đọc:
Rô-ma 8:15-17


Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Rô-ma 8:16
Bên ngoài, Malcolm có vẻ là một thiếu niên đầy tự tin. Nhưng sự tự tin này chỉ là cái mặt nạ. Trong thực tế, một gia đình bất ổn đã khiến cậu trở nên một người sợ hãi, mong được chấp nhận và cảm thấy có lỗi với các vấn đề của gia đình mình. "Tôi nhớ, lúc đó," ông nói, "mỗi buổi sáng tôi đi vô nhà tắm, nhìn vào gương và hét to với bản thân mình rằng: `Tôi thật ngu ngốc, tôi thật xấu xí, đây là lỗi của tôi.'" Sự chán ghét bản thân của Malcolm tiếp diễn cho đến khi ông hai mươi mốt tuổi, khi ông nhận ra danh tính của mình trong Chúa Giê-xu. "Tôi nhận ra rằng Chúa yêu tôi vô điều kiện và sẽ không có gì có thể thay đổi điều đó," ông nhớ lại. "Tôi không bao giờ có thể làm buồn lòng Chúa, và Ngài sẽ không bao giờ từ bỏ tôi." Sau cùng, Malcolm nhìn vào gương và nói với bản thân một cách khác biệt. "Mình được yêu, mình đẹp và được ban ơn" ông nói, "và đó không phải là lỗi của mình." Kinh nghiệm của Malcolm minh họa điều mà Đức Thánh Linh làm cho những ai tin Chúa Giê-xuNgài giải cứu chúng ta khỏi nỗi sợ bằng cách cho chúng ta biết mình được yêu đến dường nào (Rô-ma 8:15, 38-39), và khẳng định rằng chúng ta là con cái của Chúa với tất cả những quyền hạn mà danh phận này mang lại (8:16-17; 12:6-8). Kết quả là, chúng ta có thể bắt đầu nhìn nhận đúng đắn về bản thân bằng cách làm mới suy nghĩ của chúng ta (12:2-3). Nhiều năm sau này, Malcolm vẫn thì thầm những lời đó mỗi ngày, củng cố điều Chúa phán về danh tính của ông. Trong mắt Cha chúng ta, ông được yêu, đẹp đẽ và được ban ơn. Và chúng ta cũng thế. - Sheridan Voysey Những từ gì hiện ra trong trí khi bạn nhìn bản thân mình trong gương? Chúng khác điều Kinh Thánh mô tả về những điều Đức Chúa Trời nhìn thấy trong bạn ra sao?To read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Cha ôi, cảm tạ Cha vì yêu thương con, ban ơn cho con và khiến con trở nên con cái Ngài. Xin Thánh Linh Ngài hành động trong con hôm nay để con thực sự tin cậy điều đó một cách sâu sắc.