World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000298463

Day 11/21/2019

To read English version, please enter the following link:http://odb.org

Read:
To read English version, please enter the following link:http://odb.org


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 11/21/2019

Gánh Nặng Đẹp Đẽ

Đọc:
Ma-thi-ơ 11:28-30


Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.- Ma-thi-ơ 11:30
Tôi thức giấc giữa màn đêm. Tôi đã không ngủ hơn ba mươi phút rồi và tấm lòng tôi cảm nhận được rằng giấc ngủ sẽ không sớm quay trở lại. Chồng của một người bạn tôi đang nằm trong bệnh viện, vừa nhận lấy hung tin, "Ung thư đã quay trở lại di căn trong não và xương sống." Tôi hoàn toàn đau đớn cho bạn bè tôi. Thật là một gánh nặng nề! Tuy nhiên, bằng cách nào đó, tâm linh tôi đã được nâng qua lời cầu nguyện thiêng liêng của tôi. Bạn có thể nói rằng tôi cảm thấy gánh nặng một cách đẹp đẽ. Làm sao chuyện này có thể? Trong Ma-thi-ơ 11:28-30, Chúa Giê-xu hứa về sự yên nghỉ cho linh hồn mệt mỏi của chúng ta. Kỳ lạ thay, sự yên nghỉ của Ngài đến khi chúng ta cúi xuống dưới ách của Ngài và ôm lấy gánh nặng của Ngài. Ngài phán rõ ràng trong câu 30, "Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng." Khi chúng ta cho phép Chúa Giê-xu cất đi gánh nặng của chúng ta và buộc mình vào ách của Chúa Giê-xu, chúng ta trở nên một với Ngài, đồng bước với Ngài và trong mọi sự Ngài cho phép. Khi chúng ta cúi mình dưới gánh nặng của Ngài, chúng ta chia sẻ những đau khổ của Ngài, điều này cuối cùng cũng cho phép chúng ta chia sẻ sự yên nghỉ của Ngài (2 Cô-rinh-tô 1:5). Mối quan tâm cho bạn bè của tôi là một gánh nặng lớn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy biết ơn rằng Chúa sẽ cho phép tôi trình dâng chúng trong lời cầu nguyện. Một cách từ từ, tôi ngủ trở lại và thức dậy vẫn còn gánh nặng đẹp đẽ này, nhưng bây giờ là dưới ách dễ chịu và gánh nhẹ nhàng trên bước đường với Chúa Giê-xu. - Elisa MorganTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy cất đi gánh nặng của con và trao cho con gánh nặng đẹp đẽ của Ngài dành cho thế gian này.