World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000287026

Day 4/23/2019

To read English version, please enter the following link:http://odb.org

Read:
To read English version, please enter the following link:http://odb.org


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 4/23/2019

Nhìn Thấy Ánh Sáng

Đọc:
Ma-thi-ơ 4:12-25


Sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. -Ê-sai 9:1
Trên đường phố Los Angeles, một người đàn ông vô gia cư đang vật lộn với chứng nghiện bước vào tổ chức nhân đạo Midnight Mission và xin được giúp đỡ. Từ đó bắt đầu chặng đường dài để phục hồi của Brian. Trong quá trình này, Brian tái khám phá tình yêu của anh dành cho âm nhạc. Cuối cùng, anh tham gia Street Symphony, một nhóm các chuyên gia âm nhạc với tấm lòng dành cho người vô gia cư. Họ yêu cầu Brian biểu diễn một đoạn độc tấu trong "Messiah" của Handel, được biết đến với tên là "Những người đi trong bóng tối." Từ ngữ được viết bởi nhà tiên tri Ê-sai trong một thời kỳ đen tối của lịch sử Israel, ông đã hát, "Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết (Ê-sai 9:2 kjv). Một nhà phê bình âm nhạc cho tạp chí The New Yorker đã viết rằng Brian "đã khiến cho câu Kinh Thánh này có âm thanh như thể nó được lấy ra từ chính cuộc sống của anh ấy". Tác giả sách phúc âm Ma-thi-ơ cũng đã trích dẫn đoạn này. Được Chúa Giê-xu kêu gọi từ một đời sống lừa dối đồng bào Israel của mình, Ma-thi-ơ mô tả cách Chúa Giê-xu thực hiện lời tiên tri của Ê-sai, bằng cách đưa sự cứu rỗi của Ngài "vượt ra khỏi Giô-đanh" cho đến Ga-li-lê thuộc về dân ngoại (Ma-thi-ơ 4:13-15). Ai có thể tin một trong những tên côn đồ thu thuế của Sê-sa (xem Ma-thi-ơ 9:9), một người nghiện đường phố như Brian, hoặc những người như chúng ta sẽ có cơ hội thể hiện sự khác biệt giữa ánh sáng và bóng tối trong đời sống của chính chúng ta?- Mart DeHaanTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Lạy Cha, trong bóng tối của cuộc đời chúng con, xin hãy giúp chúng con nhìn thấy ánh sáng của Con Ngài, Chúa và Cứu Chúa của chúng con.