World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000283773

Day 2/18/2019

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 2/18/2019

Cầu Nguyện và Phát Triển

Đọc:
Giô-na 4


Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. - Cô-lô-se 3:17
Khi vợ của Đa-vít người bạn của tôi phát bệnh Alzheimer, những thay đổi mà nó đem đến cho cuộc đời anh khiến anh cay đắng. Anh cần nghỉ hưu sớm để chăm sóc cho vợ mình; và khi căn bệnh đang nặng dần, và cô cần được chăm sóc nhiều hơn. "Tôi rất tức giận với Chúa," anh kể với tôi. "Nhưng tôi càng cầu nguyện về điều đó, Ngài càng cho tôi thấy tấm lòng và sự ích kỷ của tôi trong suốt cuộc hôn nhân của chúng tôi." Nước mắt anh ứa ra khi anh thú nhận, "Cô ấy bị bệnh mười năm rồi, nhưng Chúa đã giúp tôi xem mọi thứ khác đi. Bây giờ, mọi thứ tôi làm là vì tình yêu dành cho cô ấy, cũng như cho Chúa Giê-xu. Chăm sóc cho cô ấy đã trở thành đặc ân lớn nhất của cuộc đời tôi." Đôi khi Đức Chúa Trời đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta không phải qua việc cho chúng ta những gì chúng ta muốn nhưng là để thách thức chúng ta thay đổi. Khi tiên tri Giô-na nổi giận vì Đức Chúa Trời đã tha cho thành phố tội ác Ni-ni-ve khỏi sự hủy diệt, Đức Chúa Trời đã khiến một cây mọc lên che cho ông khỏi trời nóng (Giô-na 4:6). Rồi Ngài làm cho cây đó khô héo. Khi Giô-na phàn nàn, Đức Chúa Trời phán: "Ngươi nổi giận vì cớ dây nầy có nên không?" (c. 7-9). Giô-na, chỉ tập trung vào chính mình, khăng khăng như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời đã thách thức ông suy nghĩ về người khác và có lòng thương xót. Đức Chúa Trời đôi khi sử dụng những lời cầu nguyện của chúng ta theo những cách bất ngờ để giúp chúng ta học hỏi và trưởng thành. Đó là một sự thay đổi mà chúng ta có thể đón lấy với tấm lòng rộng mở bởi vì Ngài muốn biến đổi chúng ta bằng tình yêu của Ngài. - james banksTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Đức Chúa Trời phát triển chúng ta khi chúng ta dành thời gian với Ngài.