World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000266222

Day 3/20/2018

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 3/20/2018

Một Mùa Tốt Lành

Đọc:
Truyền Đạo 3:1-11


Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định.- Truyền Đạo 3:1
Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân ở bắc bán cầu. Nếu bạn sống ở Úc, đây lại là ngày đầu tiên của mùa thuphân xuân ở bán cầu bắc và thu phân ở bán cầu nam. Hôm nay, mặt trời chiếu thẳng trên đường xích đạo, và giờ giấc của ban ngày và ban đêm gần như bằng nhau tại mọi vùng quanh thế giới. Những mùa mới khá quan trọng với nhiều người. Một số người đếm ngược từng ngày vì họ hy vọng những điều mà mùa mới sẽ mang đến. Có lẽ bạn đã đánh dấu trên lịch cho mùa xuân tại Wisconsin để báo hiệu sự kết thúc của một mùa đông nữa. Hay có thể bạn sống ở Melbourne, và đang hết sức mong mỏi mùa thu đến để làm giảm đi cái nóng dưới mặt trời nước Úc. Chúng ta cũng trải qua nhiều mùa của cuộc sống không liên quan gì đến thời tiết. Tác giả của Truyền Đạo nói với chúng ta rằng có một mùa cho mỗi hoạt động dưới mặt trời một thời điểm được Đức Chúa Trời chỉ định khi chúng ta sống cuộc sống của mình (3:1-11). Môi-se đã nói về một mùa mới trong đời sống của mình sau khi ông dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi đồng vắng (Phục Truyền 31:2), và ông phải giao vị trí lãnh đạo của mình lại cho Giô-suê. Và Phao-lô thì đã đối diện với một mùa cô đơn khi ông bị giam lỏng tại thành Rô-ma mong muốn có khách viếng thăm nhưng vẫn nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang "giúp đỡ ông" (2 Ti-mô-thê 4:17). Cho dù đang ở mùa nào trong cuộc sống, chúng ta hãy tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự lớn lao, trợ giúp và đồng hành của Ngài. - Dave BranonTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Mỗi mùa mang đến một lý do để vui mừng.