World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000307453

Day 5/28/2020

To read English version, please enter the following link:http://odb.org

Read:
To read English version, please enter the following link:http://odb.org


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 5/28/2020

Rộng Rãi

Đọc:
Lu-ca 6:32-38


Hãy cho, người sẽ cho mình. Lu-ca 6:38
Một ngày kia tại một trạm xăng, Staci bắt gặp một người phụ nữ đã quên mang thẻ ngân hàng khi ra khỏi nhà. Vừa loay hoay với con nhỏ của mình, cô ấy vừa đang nhờ người qua đường giúp đỡ. Mặc dù đang thất nghiệp lúc đó, nhưng Staci đã dùng 15 đô la để đổ xăng cho người lạ này. Nhiều ngày sau, Staci trở về nhà và thấy một giỏ quà với đồ chơi trẻ em cùng những món quà khác ở hiên nhà. Những người bạn của người phụ nữ lạ đó đã đền đáp lòng tốt của Staci và biến 15 đô la tốt lành của cô thành một mùa Giáng sinh đáng nhớ cho gia đình cô. Câu chuyện cảm động này minh họa cho điều mà Chúa Giê-xu phán, "Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy" (Lu-ca 6:38). Có thể chúng ta thường bị cám dỗ để tập trung vào điều chúng ta sẽ nhận lại từ việc cho đi, nhưng làm như vậy sẽ bỏ lỡ bài học. Chúa Giê-xu đã phán trước đó: "Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng. Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ" (c. 35). Chúng ta không cho đi để được nhận lại; chúng ta cho đi bởi vì Đức Chúa Trời vui thích sự rộng rãi của chúng ta. Tình yêu của chúng ta dành cho người khác phản ánh tấm lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. - Remi Oyedele Bạn đã trải nghiệm sự rộng rãi của Chúa trong cuộc sống của bạn qua những cách gì? Làm thế nào bạn có thể mở rộng sự hào phóng với người khác?To read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Cha ôi, xin giúp con biết cho đi một cách rộng rãi vì Ngài rất rộng rãi với con.