World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000270798

Day 6/22/2018

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 6/22/2018

Mối Thông Công với Chúa Giê-xu

Đọc:
Phi-líp 3:7-14


Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết. - Phi-líp 3:8
Tôi sẽ không bao giờ quên rằng mình đã có cơ hội ngồi cạnh Bill Graham để dùng bữa tối. Tôi cảm thấy vinh dự, đồng thời cảm thấy lo lắng về những gì mình nói cho phù hợp. Tôi đã nghĩ rằng đó sẽ là một sự bắt đầu của một cuộc trò chuyện thú vị khi hỏi về điều ông yêu thích nhất trong những năm truyền giáo của mình. Sau đó, tôi lúng túng đưa ra những câu trả lời khả thi. Đó có phải là được gặp tổng thống, các vị vua, và hoàng hậu? Hay giảng dạy cho hàng triệu người quanh thế giới? Trước khi tôi đưa ra hết những gợi ý ấy, tiến sĩ Graham dừng tôi lại. Không chút do dự, ông trả lời, "Đó chính là mối thông công với Chúa Giê-xu. Cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, để nhận lấy sự khôn ngoan từ Ngài, có Ngài dẫn dắt và hướng dẫn tôi đó chính là niềm vui lớn nhất của tôi." Ngay lập tức tôi cảm thấy bị kết án và thách thức. Bị kết án vì tôi không chắc rằng câu trả lời của ông sẽ là câu trả lời của tôi, và thách thức vì tôi muốn đó là câu trả lời của tôi. Đó là điều mà Phao-lô nghĩ đến khi ông đếm các thành tựu lớn nhất của mình để không cò gì đáng so với "sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết" (Phi-líp 3:8). Hãy nghĩ rằng cuộc đời sẽ giàu có thế nào nếu Chúa Giê-xu và mối thông công của chúng ta là điều chúng ta theo đuổi cao nhất.- Joe StowellTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Để giữ gìn sự trung tín nơi Đức Chúa Trời đặt để bạn, hãy để Đấng Christ ở hàng đầu trong lòng bạn.