World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000280504

Day 12/15/2018

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 12/15/2018

Mảnh Khảm của Vẻ Đẹp

Đọc:
Lu-ca 1:46-55


Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi. - Lu-ca 1:46-47
Ngồi trong sân của Nhà thờ Thăm viếng ở Ein Karem, Y-sơ-ra-ên, tôi đã bị choáng ngợp với vẻ đẹp của sáu mươi bảy mảnh khảm chép những lời trong Lu-ca 1:46-55 bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Theo truyền thống thì đây được gọi là Magnificat trong tiếng La-tinh hay "Bài ca tụng của Ma-ri," những câu này là phản ứng vui mừng của Ma-ri với tin tức rằng bà sẽ là mẹ của Đấng Mê-si. Mỗi bảng khảm chép những lời của Ma-ri, như: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi… Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh"(c. 46-49). Bài thánh ca được khắc trên những tấm gạch lát đó là bài ca chúc tụng khi Ma-ri kể lại lòng thành tín của Đức Chúa Trời đối với bà và dân tộc Y-sơ-ra-ên. Là người biết ơn về ân điển của Đức Chúa Trời, Ma-ri vui mừng trong sự cứu rỗi của mình (c. 47). Bà thừa nhận rằng lòng thương xót của Đức Chúa Trời đã mở rộng cho nhiều thế hệ Y-sơ-ra-ên (c. 50). Khi nhìn lại sự chăm sóc của Đức Chúa Trời cho dân Y-sơ-ra-ên, Ma-ri ca ngợi Đức Chúa Trời vì những công tác quyền năng Ngài cho dân sự Ngài (c. 51). Bà cũng cảm tạ Đức Chúa Trời, và nhận ra rằng sự chu cấp hàng ngày của bà đến từ tay Ngài (c. 53). Ma-ri cho chúng ta thấy rằng việc kể lại những điều vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta là một cách để bày tỏ sự ca ngợi và có thể dẫn dắt chúng ta đến sự vui mừng. Mùa Giáng Sinh này, hãy xem xét sự tốt lành của Chúa khi bạn nhìn lại năm vừa qua. Như vậy, bạn có thể làm nên một bức tranh với vẻ đẹp tuyệt vời cùng những lời chúc tụng của bạn. - Lisa SamraTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Hãy lập danh sách những cách Chúa đã ban phước cho bạn trong năm và yên lặng suy gẫm. Rồi chia sẻ những việc tốt lành của Ngài cho người khác.