World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000282431

Day 1/23/2019

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 1/23/2019

Cố Gắng Gây Ấn Tượng

Đọc:
Ma-thi-ơ 15:1-11, 16-20


Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng ... Ấy đó là những điều làm dơ dáy người. Ma-thi-ơ 15:19-20
Khi lớp đại học có chuyến đi thực tế văn hóa, giáo viên hướng dẫn hầu như không nhận ra một ai những học sinh xuất sắc của mình. Trong lớp học, cô giấu đôi giày cao gót 15 phân dưới ống quần của mình. Nhưng trong đôi giày đi bộ của cô, cô cao không tới một mét rưỡi. "Giày cao gót của tôi là điều tôi muốn," cô cười. "Nhưng đôi giày đi bộ của tôi lại là hiện thực." Diện mạo của chúng ta không định hình chúng ta là ai; nhưng tấm lòng chúng ta thì có. Chúa Giê-xu đã phán những lời mạnh mẽ cho những người giỏi trong việc tô điểm vẻ ngoài của mình"Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si" sùng đạo. Họ hỏi Chúa Giê-xu tại sao các môn đồ của Ngài không rửa tay trước khi ăn, theo truyền thống tôn giáo của họ đã áp đặt (Ma-thi-ơ 15:1-2). Chúa Giê-xu hỏi, "Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời?" (c. 3). Sau đó Ngài chỉ ra cách họ đã lách luật để giữ sự giàu có của họ thay vì chăm sóc cho cha mẹ mình (c. 4-6), và đã làm buồn lòng cha mẹ và phạm điều răn thứ năm (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12). Nếu chúng ta chỉ chăm về vẻ ngoài và tìm kiếm sơ hở trong điều răn rõ ràng của Đức Chúa Trời, thì chúng ta đang vấp phạm Thánh Linh của luật pháp của Ngài. Chúa Giê-xu phán rằng "Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn," và những điều tương tự (Ma-thi-ơ 15:19). Chỉ có Đức Chúa Trời, nhờ sự công bình của Con Ngài Chúa Giê-xu, mới có thể cho chúng ta một tấm lòng trong sạch. - tim gustafsonTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Khi động cơ của chúng ta là gây ấn tượng với người khác, chúng ta sẽ không gây ấn tượng với Chúa.