World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000275999

Day 9/19/2018

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 9/19/2018

Đúng Thời Điểm

Đọc:
Truyền Đạo 3:1-14


Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. - Truyền Đạo 3:11
Hôm qua tôi đã mua vé máy bay cho con đầu lòng của tôi đi học đại học. Tôi ngạc nhiên khi chiếc bàn phím của máy tính của tôi vẫn hoạt động, dù bị ướt đẫm nước mắt của tôi trong khi chọn chuyến bay. Tôi đã rất yêu mười tám năm của tôi với cô bé đến nỗi tôi rất buồn trước viễn cảnh cô bé sẽ đi xa. Tuy nhiên, tôi sẽ không cướp đi cơ hội phía trước cô bé chỉ vì tôi sẽ nhớ cô bé. Tại thời điểm này trong cuộc đời cô bé, thật phù hợp để cô bé bắt tay vào một cuộc hành trình mới để khám phá tuổi trưởng thành và khám phá một miền đất mới của quê hương. Thời kỳ nuôi dạy con cái của tôi đã kết thúc, và một kỳ mới bắt đầu. Nó chắc chắn sẽ mang lại cả những thách thức mới và những niềm vui mới. Sa-lô-môn, vị vua thứ ba của Y-sơ-ra-ên, đã viết rằng Đức Chúa Trời phán "Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định" (Truyền Đạo 3:1). Con người chúng ta có rất ít quyền kiểm soát các sự kiện trong cuộc sống của chúng tacho dù chúng ta có coi đó là hanh thông hay là không. Nhưng Đức Chúa Trời, trong quyền năng vĩ đại của Ngài, làm cho "tốt lành trong thì nó" (c. 11). Trong những kỳ gian truân, chúng ta có thể tin cậy Đức Chúa Trời sẽ mang lại điều gì đó tốt đẹp đúng lúc. Những yên ủi và niềm vui của chúng ta có thể đến và đi, nhưng các công tác của Đức Chúa Trời sẽ "còn có đời đời" (c. 14). Chúng ta có thể sẽ không tận hưởng mọi mùa- một số mùa sẽ khá đau đớn nhưng Ngài có thể đem đến vẻ đẹp cho tất cả chúng. - Kirsten HolmbergTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Đức Chúa Trời mang đến vẻ đẹp trong mọi thời kỳ.