World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000263014

Day 1/21/2018

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 1/21/2018

Những Lời Hứa

Đọc:
2 Phi-e-rơ 1:1-9


Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến. - 2Phi-e-rơ 1:4
Con gái út tôi cùng tôi chơi một trò chơi chúng tôi gọi là "Người ngắt." Tức là khi nó chạy lên cầu thang, tôi sẽ đuổi theo và cố gắng để ngắt nó một cái nhẹ. Luật chơi là tôi chỉ có thể ngắt con bé (nhẹ nhàng, tất nhiên rồi!) Khi cô bé đã ở trên cầu thang. Một khi cô bé đã chạy lên trên cùng, cô bé coi như an toàn. Đôi khi, mặc dù, nó không có tâm trạng để chơi. Nhưng nếu tôi theo cô bé lên cầu thang, cô bé sẽ nghiêm khắc nói, "Con không chơi người ngắt!" Tôi sẽ trả lời, "Được rồi, không chơi. Ba hứa." Giờ thì lời hứa đó có vẻ là một điều nhỏ. Nhưng khi tôi làm những gì tôi nói, con gái tôi bắt đầu hiểu được tính cách của tôi. Nó thấy được sự chính chắn của tôi. Cô bé biết lời tôi nói là tốt, rằng cô có thể tin cậy tôi. Đó là một việc nhỏ, giữ một lời hứa. Nhưng lời hứa và giữ lời hứa chính là keo để kết các mối liên hệ. Chúng đặt nền tảng của tình yêu và lòng tin. Tôi nghĩ đó là điều Phi-e-rơ muốn nói khi ông viết rằng những lời hứa của Đức Chúa Trời cho phép chúng ta "dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời" (2 Phi-e-rơ 1:4). Khi chúng ta học lời của Đức Chúa Trời, tin cậy vào điều Ngài nói về Ngài và về chúng ta, chúng ta kinh nghiệm được tấm lòng của Ngài đối với chúng ta. Nó tạo ra một cơ hội để Ngài bày tỏ sự thành tín của Ngài cho chúng ta khi chúng ta tin những gì Ngài nói là lẽ thật. Tôi biết ơn Kinh Thánh với lời hứa của Ngài, nhắc nhở rằng "sự thương xót của Ngài chẳng dứt; Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm"(Ca Thương 3:22-23). - Adam HolzTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Lời của Đức Chúa Trời bày tỏ tấm lòng của Ngài đối với chúng ta.