World Agape Contact us FAQs  Login
 
To receive
World Agape's Newsletter

Bo Hanh Qua Cuu Uoc
By Dr. Bruce H. Wilkinson

Price: 10$

Bạn sắp sửa có một cuộc bộ hành mà không giống bất kỳ cuộc bộ hành nào từng dạo bước trước đây. Hàng ngàn năm lịch sử, vài chục những tên tuổi và nơi chốn nổi tiếng là những người đồng hành của bạn, nhiều nhận định và sự hiểu biết mới sẽ là nơi bạn đi đến.
Thực ra, vào lúc bạn học xong cuốn Bộ Hành Qua Cựu Ước này, bạn sẽ có thể từ ký ức kể ra 77 nhân vật, địa điểm và biến cố quan trọng nhất được tìm thấy trong phạm vi rộng lớn của Thánh Kinh Cựu Ước.

 
 
Website Visitors: 0000002011060


© World Agape 2006     Phone: (626) 447-9300     Email: WorldAgape@aol.com

Sponsor a Child | Mission Trip to Visit Your Child
About Child Sponsorship | Contact Us