World Agape Contact us FAQs  Login
 
To receive
World Agape's Newsletter

Thuong De Giu Loi Hua Cua Ngai
Nhu The Nao?

By World Agape Inc.

Price: 0.50$

Tại sao chúng ta vẫn chưa thấy kết quả khi mình đã đặt hết niềm tin? Có điều gì chúng ta chưa thấu hiểu chăng? Chúng ta có cần phải làm gì khác nữa để thấy các lời hứa của Chúa được thực hiện chăng?
Hãy đọc tiếp những trang sau nếu bạn muốn tìm lời giải đáp cho những câu hỏi này. Người viết bài cho đài RBC (Lớp học Kinh Thánh qua Ra-đi-ô) KURT DE HAAN sẽ hướng dẫn chúng ta học biết những gì Kinh Thánh nhắc đến về các lời hứa của Thượng Đế.
Hãy dùng tài liệu này như một khởi điểm của riêng bạn để khám phá ra vô số những lời hứa quý báu đã được ban cho bởi một Thượng Đế thành tín.

 
 
Website Visitors: 0000002011008


© World Agape 2006     Phone: (626) 447-9300     Email: WorldAgape@aol.com

Sponsor a Child | Mission Trip to Visit Your Child
About Child Sponsorship | Contact Us