World Agape Contact us FAQs  Login
 
To receive
World Agape's Newsletter

- CD -
Ca sĩ DALENA
Price: 10$
Tình Yêu Không Phai Tàn

1.   Tình Yêu Không Phai Tàn
      Lời Vĩnh Phúc
2.   Morning & Evening Pray - Nguyện Cầu
      Nhạc & Lời Dalena - Lời Việt Trương Công Trí 
3.   Chiếc Cầu Qua Giòng Bảo Tố
      Lời Vũ Đức Nghiêm
4.   Tình Chúa
      Thành Tâm
5.   Bạn Thân
      Lời Đan Hà
6.   He Brought Me Back - Người Đưa Tôi Về
      Nhạc & Lời Dalena - Lời Việt Trương Công Trí
7.   Người Thương Con Đi
      Thành Tâm
8.   Sống Trong Niềm Vui
      Nguyễn Duy
9.   Chúa Quá Yêu Tôi
      Lời Vũ Đức Nghiêm
10. Trọn Đời Con Dâng
      Lời Trương Công Trí
     

 
 
Website Visitors: 0000002011130


© World Agape 2006     Phone: (626) 447-9300     Email: WorldAgape@aol.com

Sponsor a Child | Mission Trip to Visit Your Child
About Child Sponsorship | Contact Us