World Agape Contact us FAQs  Login
 
To receive
World Agape's Newsletter

- CD -
Price: 10$
Giáng Sinh Năm Xưa

1.   Quà Tặng Của Chúa
      Thùy Trang - Nguyên Thụy
2.   Đêm Huyền Diệu
      Thanh Long
3.   Thiếu Chỗ Cho Ngài
      Ngọc Ánh
4.   Đêm Yên Lặng
      Mỹ Hạnh
5.   Hang Bết-Lê-Hem
      Quỳnh Như
6.   Vui Mùa Giáng Sinh
      Thúy Hạnh
7.   Tình Yêu Thiên Chúa
      Mỹ Dung
8.   Tiếng Hát Thiên Binh
      Quỳnh Như
9.   Ca Vang Lên
      Xuân Trường
10. Nhạc Chuông Giáng Sinh
      Quỳnh Như
     

 
 
Website Visitors: 0000002011124


© World Agape 2006     Phone: (626) 447-9300     Email: WorldAgape@aol.com

Sponsor a Child | Mission Trip to Visit Your Child
About Child Sponsorship | Contact Us