World Agape Contact us FAQs  Login
 
To receive
World Agape's Newsletter

- DVD -
Ca Kịch Cải Lương
Soạn giả Quốc Thái

Price: 10$
Đứa Con Hoang Đàng
 

Thành phần diễn viên:

Ái Linh
Tuấn Phong
Đan Phượng
Minh Hùng
Kiều Mỹ Loan
Minh Phụng
Mộng Khanh
Tuấn Tài
Lam Triều
Bảo Ngọc
Quốc Hải

 

 

 

Cổ Nhạc:Tân Nhạc:

Trang Trí:

Phối hợp:

Video:

 

Nhạc sư Tám Trí
Minh Trung
Văn Cường

Thu Thủy

Họa sĩ Oai Hạ

Kiều Tuấn Huệ

Phạm Thanh Ân

 
 
Website Visitors: 0000002011117


© World Agape 2006     Phone: (626) 447-9300     Email: WorldAgape@aol.com

Sponsor a Child | Mission Trip to Visit Your Child
About Child Sponsorship | Contact Us