World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000279018

Day 11/20/2018

To read English version, please enter the following link:

Read:
To read English version, please enter the following link:


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 11/20/2018

Ở Sai Phía?

Đọc:
Phi-líp 1:12-18


Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo Tin Lành.- Phi-líp 1:12
Khi cây cầu dẫn qua Techiman,Ghana, bị cuốn trôi, cư dân của New Krobo ở phía bên kia của sông Tano bị mắc kẹt. Những người nhóm lại tại Hội Thánh của Mục sư Samuel Appiah ở Techiman cũng chịu tác động bởi vì nhiều người trong Hội thánh sống ở New Kroboở phía "bên kia" của dòng sông. Giữa cơn khủng hoảng, Mục sư Sam cố gắng mở rộng nhà ở thiếu nhi tại Hội Thánh để chăm sóc cho nhiều trẻ em mồ côi. Vì vậy, ông cầu nguyện. Sau đó, Hội Thánh của ông đã tài trợ các buổi gặp mặt ngoài trời dọc theo sông ở New Krobo. Chẳng mấy chốc họ đã làm phép báp têm cho nhiều tín hữu mới trong Chúa Giê-xu. Một Hội Thánh mới được hình thành. Không chỉ vậy, New Krobo còn có không gian để chăm sóc những trẻ mồ côi đang chờ nhà ở. Đức Chúa Trời đang gây dựng công tác phục hồi của Ngài trong cơn khủng hoảng. Khi sứ đồ Phao-lô thấy mình ở phía "bên kia" của tự do, ông không than thở trước tình trạng đó. Trong thư tín mạnh mẽ gửi đến Hội Thánh ở Phi-líp, ông viết: "Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo Tin Lành" (Phi-líp 1:12). Phao-lô nhấn mạnh các xiềng xích ông chịu đã làm cho "chốn công đường và các nơi khác" biết về Đấng Christ (c. 13). Và những người khác đã có được lòng tin lớn để chia sẻ Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ (c. 14). Bất chấp những trở ngại, Mục sư Sam và sứ đồ Phao-lô đã thấy Đức Chúa Trời cho họ những cách mới để làm việc trong cơn khủng hoảng của mình. Đức Chúa Trời có thể làm gì trong hoàn cảnh khó khăn của chúng ta ngày nay? - Tim GustafsonTo read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Đức Chúa Trời đang hành động trong tình cảnh rối ren. Đó là thông điệp của Kinh Thánh. Matt Chandler