World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000311843

Day 9/22/2020

To read English version, please enter the following link:http://odb.org

Read:
To read English version, please enter the following link:http://odb.org


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 9/22/2020

Con Đường Tránh Đầy Rủi Ro

Đọc:
2 Ti-mô-thê 4:1-5


Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. 2 Ti-mô-thê 4:2
Thật mất thời gian, Harley nghĩ. Người bán bảo hiểm năn nỉ gặp lại cô. Harley biết đó sẽ lại là một buổi chào hàng nhàm chán, nhưng cô quyết định tận dụng tối đa cuộc gặp như một cơ hội để chia sẻ về đức tin của mình. Nhận thấy lông mày của người bán bảo hiểm có hình xăm, Harley ngập ngừng hỏi tại sao và phát hiện ra rằng người phụ nữ đó làm như vậy vì cô ấy cảm thấy hình xăm sẽ mang lại may mắn cho bản thân. Câu hỏi của Harley không khác gì là một con đường tránh đầy rủi ro khỏi một buổi nói chuyện về tài chính thường thấy, nhưng nó đã mở ra một cuộc trò chuyện về sự may mắn và đức tin, cho Harley cơ hội để nói về lý do cô nương cậy Chúa Giê-xu Christ. Một tiếng đồng hồ "lãng phí" đó trở thành một thời giờ gặp gỡ thiêng liêng. Chúa Giê-xu cũng đi con đường tránh đầy rủi ro. Trong lúc đi từ xứ Giu-đê về xứ Ga-li-lê, Ngài đã ghé ngang xứ Sa-ma-ri để trò chuyện với một người phụ nữ, là điều không tưởng đối với một người Do Thái. Tệ hơn là, bà ấy lại mắc tội ngoại tình và thậm chí bị những người Sa-ma-ri khác xa lánh. Tuy nhiên, cuối cùng Ngài đã có một cuộc trò chuyện để rồi sau đó dẫn đến sự cứu rỗi cho nhiều người (Giăng 4:1-26, 39-42). Bạn sẽ gặp một ai đó mà bạn không thực sự muốn gặp? Bạn vẫn tình cờ gặp một người hàng xóm mà bạn vẫn thường né tránh? Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta hãy luôn sẵn sàng"bất luận gặp thời hay không gặp thời"để chia sẻ Tin Lành (2 Ti-mô-thê 4:2). Hãy cân nhắc việc phải đi "con đường tránh đầy rủi ro." Ai biết được, Chúa có thể cho bạn một cơ hội thiêng liêng để nói về Ngài cho ai đó hôm nay! - Leslie Koh Bạn có thể gặp ai hôm nay? Làm thế nào để có một cơ hội để nói về Chúa Giê-xu? Làm thế nào bạn có thể đi ra bên ngoài để chia sẻ tin lành này một cách dạn dĩ nhưng đầy yêu thương và tế nhị?To read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Chúa ôi, xin chỉ con thấy những cánh cửa mà Ngài đã mở để con chia sẻ về tình yêu của Ngài và ban cho con sự can đảm để nói về Ngài cho những người khác.