World Agape Inc. - Bilingual Devotionals
World Agape Contact us FAQs  Login
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là Ánh Sáng cho đường lối tôi.

--- Psalms - Thi Thiên 119:105 ---
How do I give to Bilingual Devotionals?   |   Bible Search - Tra Cứu Kinh Thánh
         PDF Print E-mail    

      Website Visitors: 00000304646

Day 4/1/2020

To read English version, please enter the following link:http://odb.org

Read:
To read English version, please enter the following link:http://odb.org


To read English version, please enter the following link:http://odb.org
To read English version, please enter the following link:http://odb.org

 
Ngày 4/1/2020

Cầu Nguyện Như Chúa Giê-xu

Đọc:
Lu-ca 22:39-44


Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi con! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý con! Lu-ca 22:42
Mỗi đồng xu có hai mặt. Mặt trước được gọi là "phần đầu" và, từ thời La Mã cổ đại, thường vẽ về người lãnh đạo đất nước. Mặt sau được gọi là "phần đuôi," một thuật ngữ có thể bắt nguồn từ đồng mười xu của Anh có hình cái đuôi dựng lên của một con sư tử. Giống như một đồng xu, sự cầu nguyện Chúa Giê-xu Christ trong vườn Ghết-sê-ma-nê có hai mặt. Trong những giờ phút cuối cùng của Ngài, vào đêm trước khi Ngài chịu chết trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện, "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý con!" (Lu-ca 22:42). Khi Chúa Giê-xu cầu nguyện, "xin cất chén nầy," thì đó chính là sự chân thật của lời cầu nguyện. Ngài bày tỏ mong muốn cá nhân của Ngài, "Đây là những gì Con muốn." Và rồi, Chúa Giê-xu lật mặt còn lại của đồng xu bằng việc cầu nguyện "chớ không theo ý con." Từ bỏ chính mình cho Chúa bắt đầu khi chúng ta có thể đơn giản nói rằng, "Ngài muốn gì, Chúa ôi?" Lời cầu nguyện hai mặt này cũng có trong Ma-thi-ơ 26 và Mác 14 và được đề cập trong Giăng 18. Chúa Giê-xu cầu nguyện cả hai mặt: xin cất chén này (những gì con muốn, Chúa ôi), chớ không theo ý con! (Ngài muốn gì, Chúa ôi?), và Ngài xoay quanh chúng. Hai mặt của Chúa Giê-xu. Hai mặt của sự cầu nguyện. - Elisa Morgan. Chúng ta có thể học được gì nếu chúng ta cầu nguyện thành thật và từ bỏ hoàn toàn chính mình, như Chúa Giê-xu đã làm? Ngay lúc này, bạn đang phải đối mặt với hoàn cảnh gì khiến bạn có thể cầu nguyện thành thật với sự từ bỏ chính mình với Chúa?To read English version, please enter the following link:http://odb.org
 

Lạy Cha, xin giúp con noi gương Con của Ngài, Đấng đã hy sinh mọi thứ để con có thể có cuộc sống thật sự bao gồm sự kinh nghiệm trong lời cầu nguyện mật thiết với Ngài.